Joanna Zalewska psycholog Poznań Jestem psychologiem. W 2006 roku ukończyłam studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na kierunku Psychologia.

Od wielu lat pracuję terapeutycznie z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi oraz rodzinami, dzięki czemu stale poszerzam swoją wiedzę oraz doświadczenie. Wśród moich klientów są również Rodzice, którzy potrzebują kierunkowskazu w procesie poszukiwania „klucza” do swoich dzieci.

Ta praca, poprzez swoją różnorodność daje mi możliwość ciągłego rozwoju, podnoszenia kwalifikacji oraz satysfakcji z jej wykonywania.
 
Swoją pracę poddaję regularnej superwizji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

Od 2008 roku jestem związana z Wielkopolskim Towarzystwem Terapii Systemowej. Zrealizowałam cykl szkoleń w ramach kursu podstawowego, zaawansowanego, doświadczeń własnych, superwizji, udziału w grupach dyskusyjnych oraz szkoleniach, dzięki czemu jestem w trakcie procesu zmierzającego do uzyskania Certyfikatu Terapeuty oraz Doradcy Systemowego. W 2014 roku zyskałam status członka nadzwyczajnego WTTS.

Jestem również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Moje działania skierowane są do:
 • Dzieci - poprzez prowadzenie terapii, zajęć wspomagających oraz stymulujących rozwój. Bardzo często moimi małymi klientami są również dzieci z problemami emocjonalnymi, trudnościami w radzeniu sobie ze złością, lękami, nadpobudliwością oraz trudnościami z koncentracją uwagi. Są one wyzwaniem dla rodziców oraz nauczycieli, jednakże one same również potrzebują wsparcia, by osiągać sukcesy oraz rozwijać się.
 • Młodzieży - poprzez udzielanie wsparcia psychologicznego, psychoedukację oraz psychoterapię indywidualną w sytuacji doświadczania lęków, stanów depresyjnych, kryzysów, problemów w relacjach z rówieśnikami.
 • Rodziców - poprzez udzielanie pomocy w szukaniu rozwiązań doświadczanych trudności ich dzieci - radzeniu sobie z lękiem, nieśmiałością, budowaniem samooceny, relacji z bliskimi. Wspieram ich również poprzez poradnictwo wychowawcze rozwijające kompetencje rodzicielskie.

Możesz się do mnie zgłosić jeśli:

- zmagasz się z obniżonym nastrojem, podejrzewasz u siebie deresję

- twoje poczucie własnej wartości podupadło i wymaga szczególnego zaopiekowania

- przeżywasz ciągły nieuzasadniony lęk

- doświadczasz trudności w pracy, w związku, czujesz, że wszystko wymyka Ci się z rąk

- nie odczuwasz satysfakcji jako Rodzic, masz trudności w relacji ze swoim Dzieckiem

- zauważasz, że coś niepokojącego dzieje się z Twoim Nastolatkiem (wycofanie, depresja, samookaleczenia)

- rozwodzisz się i nie wiesz jak mądrze przeprowadzić przez ten proces swoje DzieciOdbyte szkolenia, kursy w zakresie kompetencji terapeutycznych:
 • Kurs Podstawowy Terapii Systemowej - WTTS
 • Kurs Zaawansowany Terapii Systemowej - WTTS
 • Systemowy Coaching dla Rodziców
 • Terapia lęku w ujęciu systemowym
 • Szkolenie superwizyjne "Grupy Ballinta"
 • Udział w cyklu warsztatów „Doświadczenia Własne”
 • Udział w seminariach superwizyjnych prowadzonych przez doświadczonych superwizorów WTTS
 • Nie - zmiana. Co robić gdy nic się nie zmienia
 • Kurs "Terapia środowiskowa dzieci i młodzieży" w ramach projektu "Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży" - Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Inne:
 • Współpraca w budowaniu strategii dla ucznia przejawiającego zaburzenia zachowania, A. Karasowska
 • Warsztaty „Zamiast klapsa - jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”, Fundacja Dzieci Niczyje
 • Praca z dzieckiem krzywdzonym - Fundacja Dziecko w Centrum
 • Szkolenie I° w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej, M. Karga
 • Terapia EEG Biofeedback I° - Ośrodek Kształcenia Medycznego Akson w Milanówku
 • Trening Zastępowania Agresji (TZA), Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, uzyskanie certyfikatu trenerskiego
 • Racjonalna Terapia Zachowania (RTZ), Centrum Psychoterapii Integralnej w Poznaniu
 • Rozwiązywanie konfliktów w szkole, Centrum CBT
 • Psychorysunek w diagnozie i terapii. Interpretacja Rysunku Rodziny, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
 • Drzewo - graficzny obraz psychiki człowieka. Interpretacja psychologiczna testu Drzewa Ch. Kocha, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
 • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży z autyzmem i upośledzeniem umysłowym, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
 • Terapia dzieci z zachowaniami autystycznymi
 • Rozpoznawanie, diagnozowanie ADHD – metody pracy z dziećmi na terenie szkoły